Meniu Uždaryti

Apie mus

Baltų kultūros ir mokslo paramos fondas įkurtas 2013 m. lapkričio 27 d.

Fondo pagrindiniai tikslai:
► Išsaugoti ir puoselėti baltiškąsias kultūros tradicijas.
► Remti mokslo, mokslinių tyrimų iniciatyvas Baltijos regione.
► Rengti ir vykdyti bendrus tarptautinius kultūros, mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo simpoziumus, konferencijas, seminarus, pristatymus, festivalius, šventes, stovyklas ir kitus renginius.

Fondo veiklos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK):
58.11. Knygų leidyba;
58.19. Kita leidyba;
58.29. Kita programinės įrangos leidyba;
59.20. Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba;
62.01. Kompiuterių programavimo veikla;
66.30. Fondų valdymo veikla;
72. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
82.30. Posėdžių ir verslo renginių organizavimas;
85.51. Sportinis ir rekreacinis švietimas;
85.60. Švietimui būdingų paslaugų veikla;
85.52. Kultūrinis švietimas;
85.59. Kitas, niekur nepriskirtas švietimas;
94.99. Kitų, niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.

Translate »