Meniu Uždaryti

Projektas „Tilžė – lietuvių kultūros lopšys“

Projekto pavadinimas:
„Tilžė – lietuvių kultūros lopšys“

Projekto vykdymo laikotarpis:
2015-09-01 – 2015-09-30

Projekto rėmėjai:
Lietuvos kultūros taryba
Kaliningrado srities lietuvių bendruomenė
Tauragės savivaldybės Kultūros centras
Lietuvos Respublikos konsulatas Kaliningrade

Projekto įgyvendinimas:
2015-09-25 – 2015-09-26 suorganizuota konferencija „Tilžė – lietuvių kultūros lopšys“, skirta Tilžės lietuvių draugijos Birutė 130-mečiui paminėti
2015-09-27 suorganizuotas seminaras „Skalvos ir Karšuvos žemių ypatumai“

Projekto sklaida:
Rusijos Kaliningrado srities Sovetsko laikraštis „Vestnik“
JAV lietuvių laikraštis „Draugas“,
Kanados lietuvių laikraštyje „Tėviškės žiburiai“
Žurnale „Pasaulio lietuvis“

Translate »